Wednesday, July 8, 2009

KuRsUs BPsK daN ELTC


MeNGikUtI KurSus InI, aKu TelAh DiLanTik InfOrMallY MenJAdI FasILitaToR AtaU URus SeTia ProGram. TaPi SijIl KurSus DarI kementErian PelaJaran maLaySia Tetap akU perOleHi Lah...So..Ini SEkaliGUs MenAMbaHKaN PenGalaMAn Aku ApaTaH LagI BiLa AkU BerHaDApan denGan OraNg2 DeWasA.. MAklUm..SeLALu BerHaDaPAn DenGan PelaJar SeKOlah Jer BilEr BerKursUs... WELl...Ada BAik Dan BUrUk.. yANg BaiK kIter siMpan Yang BUrUk TinGgalKAn.. KursuS INi DiadaKan Di COncoRdE iNN sePAnG padA 1-4 Jun 2009.

YanG PalinG MenCAbar Aku DaLam KursUs ni ApaBIla Aku DihuJaNI soaLAn berKaitan PsikoLogi OleH Tn.Hj.NAzMI iaiTU OrAng BPsK (bahagian psikologi dan kaunseling BPG). MacaM2 yaNG Aku BualKan denGan Beliau DAn MAcaM2 BEliaU Tanya TenTAng psIkOloGi.. SAja NAk TesT Iman PsiKolOgi aKu La TUrr.... WelL...So FAr So Good.. sO..Ni laH seBahaGian DariPada BanYak ePisod daLam KursUs NI Yang inGin DikOngSi...

No comments:

Post a Comment